Beheer

Wij zijn gestructureerd zoals een onderneming, met een afdeling administratie (financiën, secretariaat), bevoorrading (prospectie van leveranciers, schenkers en inzamelingsacties), logistiek (vervoer, behandeling, sortering, controle en opslag) en distributie (selectie van en contact met de verenigingen) en public relations.

Elk van deze diensten wordt verzekerd door vrijwilligers - heel dikwijls gepensioneerden of personen met een bijzonder statuut in afwachting van hun pensioen (disponibiliteit, onbepaald verlof,…) - die hun beroepservaring ten dienste willen stellen van de minderbedeelden.

 


Zij steunen ons

Cijfers met betrekking tot 2017

Verdeelde voedingsmiddelen

1237975 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

11254

Verdeeld door

55 caritatieve verenigingen

Met behulp van

23 vrijwilligers