Onze missie

Voedselbanken zijn distributiebedrijven maar wel van een bijzondere aard. Zij kunnen vergeleken worden met groothandelaars in voedingswaren, maar zij kopen noch verkopen. De voedseloverschotten afkomstig van de Europese Unie, van de voedingsnijverheid, van de voedingsdistributie, van voedselinzamelingen en van groenten - en fruitveilingen worden hun gratis geschonken en worden via een netwerk van caritatieve verenigingen gratis aan minderbedeelden uitgedeeld.

In 2016 hebben de Belgische Voedselbanken 143.287 minderbedeelden kunnen helpen.
Alle werkingskosten worden gefinancierd met de ingezamelde fondsen. Er wordt geen beroep gedaan op subidies van de federale of regionale overheid.

Het werk zelf draait volledig op enkele honderden vrijwilligers.

Ook in Limburg zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die minderbedeeld zijn. En dus werd in 1993 de Voedselbank Limburg opgericht. Door de inzameling te organiseren van voedingswaren die verspild zouden worden draagt de Voedselbank bij tot de reïntegratie en de waardigheid van minderbedeelden. De Voedselbank Limburg maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be) die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

 


Zij steunen ons

Cijfers met betrekking tot 2017

Verdeelde voedingsmiddelen

1237975 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

11254

Verdeeld door

55 caritatieve verenigingen

Met behulp van

23 vrijwilligers