Over ons

Missie

Voedselbank Limburg is verantwoordelijk voor de logistieke distributie van grote hoeveelheden voedsel die ze gratis aan lokale caritatieve verenigingen verdeelt.
Zij oefent controle uit op de geleverde voedingsproducten en garandeert dat deze van hoogstaande kwaliteit zijn en aan de strengste Europese normen voldoen.

Deze levensmiddelen worden aangeleverd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest minderbedeelden (FEAD), maar het zijn ook producten die geschonken worden door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten- en fruitveilingen en via het organiseren van voedselinzamelingen bij het grote publiek.

De werking van Voedselbank Limburg wordt volledig ter harte genomen door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor minderbedeelde medemensen.

Alle werkingskosten worden gefinancierd met de ingezamelde fondsen. Er wordt geen beroep gedaan op subsidies van de federale of regionale overheid.

Onze waarden

 • We werken kosteloos
  Onze werking draait rond voedingsoverschotten die we zonder kosten verkrijgen om gratis te kunnen herverdelen aan mensen in nood.
 • We leveren kwaliteit
  We werken strikt volgens de voorschriften van de voedselveiligheid. We doen kwaliteitscontroles, respecteren de vervaldata, bewaken de koude keten enzovoort.
 • We verdelen aan hulporganisaties
  De organisaties waarmee we samenwerken kiezen we zorgvuldig uit. De voeding die wij verzamelen delen zij uit aan mensen in nood.
 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  Financiële giften gebruiken we voor kosten en materialen.

De raad van bestuur