Wat wij doen

Voedselbank Limburg is één van de 9 Belgische voedselbanken.

De Voedselbanken zijn ontstaan uit een dubbele uitdaging “STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING EN TEGEN HONGER”.

Deze twee aspecten zijn nauw met elkaar verbonden en liggen aan de basis van de specificiteit van de Voedselbanken, die de ene uitdaging gebruiken om de andere te realiseren.

Voedselbanken zijn distributiebedrijven, maar wel van een bijzondere aard. Zij kunnen vergeleken worden met groothandelaars in voedingswaren, maar zij kopen noch verkopen.
De voedseloverschotten zijn afkomstig van de Europese Unie, van de voedingsnijverheid, van de voedingsdistributie, van voedselinzamelingen en van groenten- en fruitveilingen. Ze worden ons gratis geschonken en worden via een netwerk van caritatieve verenigingen gratis aan minderbedeelden uitgedeeld.

Inzamelen

Als voedselbank Limburg zamelen wij gratis voedsel in. Dat is vooral afkomstig van

  • productie- en stockoverschotten (droge voeding, diepvriesproducten en gekoelde voedingswaren) uit de voedingsindustrie, distributiecentra en veilingen;
  • particulieren tijdens inzamelacties van eetwaren in grote winkelketens;
  • het Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD) van de Europese Unie, sinds kort onderdeel van het European Social Fund Plus (ESF+).

Opslaan

Alle producten die we inzamelen komen terecht in onze opslagplaats in Hasselt.

Hier worden ze gecontroleerd, gesorteerd en opgeslagen. We werken strikt volgens de hygiëneregels en regels van de voedselveiligheid. We verzekeren ook het behoud van de koude keten die voor sommige eetwaren niet onderbroken mag worden.

Ondernemingen, verenigingen, clubs en particulieren financieren onze werking en infrastructuur.

Verdelen

Als Voedselbank Limburg verdelen wij het voedsel naar caritatieve hulporganisaties in Limburg. Zij verdelen het voedsel verder naar mensen in nood. Ze hebben als opdracht om mensen in zorgelijke levensomstandigheden te begeleiden en hen opnieuw een plaats te bezorgen in de maatschappij.

Zij kunnen producten komen afhalen elke voormiddag van maandag tot vrijdag.

Beheren

Hoewel we werken met ongeveer 50 vrijwilligers, zijn we gestructureerd zoals een onderneming met verschillende afdelingen

  • administratie (financiën, secretariaat)
  • bevoorrading (prospectie van leveranciers, schenkers en inzamelingsacties)
  • logistiek (vervoer, behandeling, sortering, controle en opslag)
  • distributie (selectie van en contact met hulporganisaties)
  • public relations.


Een groot deel van onze vrijwilligers zijn gepensioneerd of genieten van een bijzonder statuut in afwachting van hun pensioen (disponibiliteit, onbepaald verlof, …). We kunnen rekenen op hun uitgebreide beroepservaring.